Nieuwe vzw moet Leuven klimaatneutraal maken tegen 2030

Leuven stelt zich als ambitie om in 2030 een volledig klimaatneutrale stad te zijn. Zaterdag is een vzw opgericht die alle belangrijke actoren van de stad verzamelt voor dat doel. Tegelijk is in het stadscentrum het openingsevenement gehouden van de Leuvense Klimaatweek, de officiële start van de campagne Missie Zero Emissie.

"Al in 2011 gingen we de uitdaging aan om in 2030 klimaatneutraal te zijn", zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A). "Met de oprichting van de vzw Leuven Klimaatneutraal geven we die ambitie verder vorm. De vzw telt meer dan 60 stichtende leden. Naast het stadsbestuur gaat het om bedrijven, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en individuele burgers. De vzw zal de hele campagne en het beleid coördineren en communiceren rond klimaatneutraliteit."

Het stadsbestuur heeft al een energiefonds opgericht waaruit het middelen wil putten om zijn eigen gebouwen duurzamer te maken en werkt aan een nieuw ruimtelijk structuurplan en een nieuw mobiliteitsplan. "Ze zullen op elkaar afgestemd zijn om de CO²-uitstoot te verminderen. We gaan de binnenstad autoluw maken, nieuwe woonwijken en bedrijven moeten komen op vlot bereikbare plaatsen waar al voorzieningen zoals scholen en winkels zijn."

Ook de Leuvense bedrijfswereld schaart zich achter de klimaatcampagne. "Het is een ambitieuze doelstelling", zegt Peter Van Biesbroeck van Voka Leuven. "Ongeveer 60 procent van de CO²-uitstoot komt uit privéwoningen en nog eens 25 procent uit het verkeer, maar ook wij willen ons steentje bijdragen. We hebben een actieplan opgesteld om onze leden te sensibiliseren en stellen onze expertise ter beschikking."