"Jonge mensen zouden beter wat meer geld verdienen"

De huidige, steile salariscurve waarbij werknemers meer verdienen naarmate ze anciënniteit opstapelen, moet deels worden omgekeerd. Dit opmerkelijke voorstel doet minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) vandaag in Le Soir. "Jonge mensen zouden beter wat meer verdienen omdat ze het geld beter kunnen gebruiken", stelde ze in "De ochtend" op Radio 1. "Op latere leeftijd kan het salaris dan vlakker evolueren."

Jongeren die de arbeidsmarkt vandaag betreden, verdienen doorgaans heel wat minder dan hun oudere collega's. Naarmate ze anciënniteit opstapelen, gaat ook hun salaris de hoogte in. Tegen het einde van hun carrière bereiken ze de hogere weddeschalen en scheert hun inkomen de hoogste toppen.

Deze steile salariscurve, wil minister De Coninck graag deels omdraaien. Ze wil jongeren na enkele jaren meer laten verdienen waarna hun salaris op latere leeftijd opnieuw vlakker verloopt.

Volgens de minister biedt deze salarisevolutie twee grote voordelen. "Vooral jongeren hebben veel geld nodig, bijvoorbeeld om een huis te kopen of wanneer de kinderen komen. Bij een vlakkere salarisevolutie zouden oudere werknemers dan weer goedkoper worden voor de werkgevers. Hierdoor worden ze minder uit de arbeidsmarkt verdreven."

De Coninck hamert erop dat werknemers over hun hele loopbaan heen nog steeds evenveel zouden verdienen. Ze stelt dat het systeem in de Scandinavische landen zijn nut al heeft bewezen.

Een dergelijke omschakeling belooft evenwel allerminst goedkoop te worden. "Een tijdlang zouden we in 2 systemen moeten investeren, zowel in het nieuwe als in het oude. De huidige oudere werknemers kunnen we immers niet plots minder laten verdienen."