Had de jager Bambi samen met zijn moeder moeten doden?

Wanneer jagers moederherten afmaken om overpopulatie tegen te gaan, schieten ze best meteen ook eventuele niet-gespeende hertenkalveren dood. Dat stelt een Schotse studie uitgevoerd door wetenschappers verbonden aan de universiteit van Edinburgh. Zonder hun moeder maken de kalveren weinig kans op overleven, concludeert de studie. Door ze meteen te doden, wordt hen onnodig lijden bespaard.
Supplied by Capital Pictures

Iedereen die de Disney-film "Bambi" heeft gezien, herinnert zich het grote verdriet van het hertenjong nadat een jager zijn moeder heeft gedood. Hoewel het in de film uiteindelijk goed komt met het hertje, had de jager Bambi volgens een nieuwe Britse studie beter meteen ook afgemaakt. 

De studie in kwestie is uitgevoerd op het Schotse eiland Rum door wetenschappers verbonden aan de universiteit van Edinburgh in opdracht van de UK Natural Environment Research Council, de Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada en de organisatie Scottish Natural Heritage (SNH). De resultaten ervan zijn gepubliceerd in het tijdschrift Behavioural Ecology and Sociobiology.

Kleinere geweien

Jonge edelherten werden korte tijd gevangen om hun geslacht te bepalen en te merken. Daarna werden ze terug bij de moeder geplaatst. Vervolgens werd hun handel en wandel verschillende maanden gevolgd.

Rond de leeftijd van 7 maanden worden herten gespeend. Dit betekent dat ze niet langer moedermelk drinken. Herten die voor deze leeftijd hun moeder verloren, bleken aanzienlijk minder kans op overleven te hebben.

Mannetjes ontwikkelen beduidend kleinere geweien wat een negatief effect heeft op de voortplanting later. Omdat vrouwtjes altijd bij hun moeder blijven, haalt het verdwijnen van die moeder de overlevingskans nog verder naar beneden, ongeacht de leeftijd waarop dat gebeurt.

"Sterke morele verantwoordelijkheid"

De resultaten van deze studie kunnen een nieuw licht werpen op de praktijk van het uitdunnen van de hertenpopulaties. Schotland telt naar schatting tussen de 350.000 en de 400.000 edelherten. Omdat ze weinig natuurlijke vijanden hebben, komen ze in sommige gebieden in overvloed voor. Daarom worden hun aantallen jaarlijks door jagers uitgedund om overpopulatie te vermijden. Elk jaar schieten ze zo'n 60.000 edelherten dood. Vooral het verminderen van de populatie vrouwtjes speelt hierbij een grote rol.

Bij de start van het jachtseizoen in het najaar zijn vele hertenkalveren echter nog niet gespeend. De kans dat ze op eigen houtje de winter doorkomen, is bijzonder klein als ze niet op hun moeder kunnen rekenen. Robbie Kernahan van SNH spreekt daarom van een "sterke morele verantwoordelijkheid" om onnodig lijden voor deze kalveren te vermijden en ze dus samen met hun moeder te doden.