Huismannen zien hun rol als duurzame gezinsoplossing

Vaders die ervoor kiezen om hoofdverantwoordelijke te zijn voor de huishoudelijke taken, zien dat als een duurzame levenswijze voor hun gezin. Dat blijkt uit een onderzoek bij 150 Belgische gezinnen waar de man instaat voor het reilen en zeilen binnen het gezin.
imago stock&people

Morgen is het "internationale dag van de man". JUMP en Bain & Company voerden met de steun van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) een onderzoek uit. Daaruit blijkt dat de gezinnen die ervoor kiezen om de vader de huishoudelijke taken in handen te geven, dat vooral doen zodat de vrouw haar carrière kan uitbouwen en omdat de man graag meer tijd aan het gezin wil besteden.

In de meeste gevallen gaat het ook om een langetermijnplan. Meer dan 50 procent van de huisvaders is al langer dan vijf jaar de hoofdverantwoordelijke voor de huiselijke taken. Het merendeel van de zogenoemde pionier-papa's is ook tevreden over hun keuze, al heeft 30 procent soms toch wel gemengde gevoelens.

Slechts 57 procent van de vaders die instaan voor de huishoudelijke taken, is nog voltijds aan het werk en dat leidt toch wel tot enkele hindernissen. Het huishoudbudget kan niet evenveel aan als dat van een gezin met twee voltijdse kostwinners.

Een ander heikel punt zijn de flexibele arbeidsmogelijkheden. Vaders die zich geheel of gedeeltelijk uit het beroepsleven terugtrekken, lijden onder het grotere sociale isolement. Pionier-papa's zouden dan ook graag een grotere gezinsvriendelijke flexibiliteit op het werk krijgen. De vaders vragen de overheid de rol van de vader te promoten, bijvoorbeeld door het vaderschapsverlof te herzien.