Muizen met diabetes kunnen zelf insuline aanmaken

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben muizen met diabetes zelf insuline kunnen laten aanmaken, waardoor ze in staat zijn hun bloedsuikerspiegel te controleren zonder extra insuline. Verder onderzoek moet nagaan of dat ook bij mensen mogelijk zou zijn. Dat kan een belangrijke stap zijn in het onderzoek naar de behandeling van diabetes.
AP2006

Het onderzoek richtte zich op de alvleeskliercellen die bij diabetespatiënten wel spijsverteringsstoffen, maar geen insuline aanmaken. Die acinaire cellen van muizen die al langer diabetes hebben, werden tijdens het onderzoek behandeld met twee groeifactoren waardoor de acinaire cellen werden omgevormd tot "betacel-achtigen" die wel insuline produceren. Bij de behandelde muizen werd daardoor de bloedsuikerspiegel verlaagd tot hetzelfde niveau als bij muizen met een normale hoeveelheid betacellen.

Toekomstig onderzoek moet volgens de onderzoekers uitwijzen of dit proces ook bij mensen kan worden toegepast. Mensen met diabetes of suikerziekte hebben namelijk een tekort aan betacellen waardoor er onvoldoende insuline wordt geproduceerd. Om de glucosespiegel in het bloed te controleren, hebben ze vaak insuline-injecties nodig. "De acinaire cellen zijn uitermate geschikt voor herprogrammering tot betacellen", zegt onderzoeksleider Harry Heimberg (VUB). "Ze zijn talrijk, worden niet aangetast door diabetes en hun omgeving is identiek aan die van de betacellen."

Op wereldschaal lijden meer dan 350 miljoen mensen aan diabetes. Jaarlijks sterven er ook 4,5 miljoen mensen aan de gevolgen ervan. Gecontroleerde productie van betacellen die voldoende insuline produceren, zou daarom een mogelijke oplossing kunnen bieden voor de ziekte.