"Antwerpse bestuur soupeert reserves op en maakt nieuwe schulden"

In Antwerpen heeft de oppositie tijdens de gemeenteraad zwaar uitgehaald naar de meerjarenplanning die vandaag ter stemming zal voorliggen. Het schepencollege verweerde zich door te stellen dat het plan in moeilijke tijden een groot investeringsbudget voor prioriteiten als veiligheid, onderwijs en sociaal beleid inhoudt. Zowat alle oppositiepartijen waren het niet enkel inhoudelijk oneens met de gemaakte keuzes, ze waarschuwden bovendien ook voor de grote financiële risico's die het stadsbestuur zou nemen.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA, kleine foto) liet de verdediging van het globale plan over aan zijn partijgenoot en schepen van Financiën Koen Kennis, die erop wees dat de lokale belastingen niet stijgen en de uitgaven onder controle zullen worden gebracht door een optimalisatie van het stedelijk apparaat. Dat laatste houdt een verlies van 1.420 banen via natuurlijke afvloeiingen in. Hogere budgetten zijn er dan weer voor onder meer de lokale politie, het (stedelijk) onderwijs en het OCMW.

SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache (foto boven) hekelde dat de coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD "reserves uit het verleden opsoupeert, nieuwe schulden maakt en een pensioenfactuur van 400 miljoen euro doorschuift naar Antwerpen in plaats van daarvoor in Brussel op tafel te kloppen". Ze vreest bovendien dat het stadsbestuur nog tot 2016 vooral zal teren op reeds onder Patrick Janssens gepland beleid, waarna er nauwelijks nog iets gerealiseerd zou worden.

Ook Vlaams Belanger Filip Dewinter had het over het "evenredig stijgen van de investeringsschuld met het wegwerken van de historische schuld" en vindt dat er onvoldoende elementen in de meerjarenplanning zitten om van een "ideologische aardverschuiving" te spreken. "De Antwerpenaren hadden nochtans grote verwachtingen in u gesteld", zei hij.

PVDA+ en Groen haalden eveneens hard uit naar de toekomstplannen van Antwerpen. Zo voorspelde Peter Mertens (PVDA+) "pijnlijke budgetwijzigingen de komende jaren" die de Antwerpenaar zullen treffen door extra banenverlies en creatieve belastingen. Hij zag inhoudelijk net als Dewinter een "nood aan een ommekeer", maar dan "niet naar een nog harder beleid, maar naar één dat de crisis op vlak van onderwijs, wonen en werk aanpakt".

Meyrem Almaci (Groen) verweet de schepenen dan weer dat ze de verantwoordelijkheid voor het schrappen van de 1.420 banen naar de administratie doorschuiven. De meerjarenplanning zelf lijkt volgens haar op een "krachtmeting met de eigen bevolking". Almaci bekritiseerde onder meer het feit dat Antwerpen het investeren in capaciteitsuitbreiding in het onderwijs volledig aan Vlaanderen wil overlaten, terwijl er wel geld is voor "parkings en ander beton".