"Elektriciteit het duurst voor kleine verbruikers"

De energiekosten in België zijn de afgelopen acht jaar met 43 procent gestegen, terwijl het leven "slechts" 22,6 procent duurder werd. Opmerkelijk: hoe minder je verbruikt, hoe meer je betaalt. Kleine verbruikers zijn vaak net het armst. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat die Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) verzamelde. Dat schrijven enkele kranten.

Vereeck vergeleek de prijzen in de EU-landen tussen 1990 en 2012. Daaruit blijkt dat ons land tot de koplopers behoort. Zeker in vergelijking met de naaste buurlanden liggen de energiekosten erg hoog. Enkel in Duitsland ligt de factuur nog hoger.

Uit cijfers van de afgelopen tien jaar blijkt precies hoeveel duurder onze elektriciteit geworden is. Een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks 3.500 kilowattuur (kWh). Dat gezin betaalde in 2012 735 euro. In 2004 was dat nog 515 euro.

Nog meer in detail geven de cijfers een opmerkelijk verschil prijs. Eurostat becijferde immers de prijsstijgingen aan de hand van vijf categorieën: van gezinnen die erg weinig verbruiken - 600 kWh per jaar - tot grote verbruikers - 20.000 kWh. De kloof tussen de kostprijs van elektriciteit voor de kleinste gebruikers en die voor de andere vier categorieën is alleen maar groter geworden. Wie weinig elektriciteit verbruikt, betaalt per kWh veruit het meest. Het verschil tussen de laagste en hoogste verbruikers loopt zelfs op tot bijna 40 procent. Vaak zijn de kleinste verbruikers de minst gegoede gezinnen.

Vereeck stelt voor om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 procent naar 6 procent, zoals de federale regering momenteel overweegt, en om een milieuheffing in te voeren op grootgebruik.