"Verliezen miljoenen door complexiteit kinderbijslag"

Na CD&V wil nu ook de SP.A een vereenvoudigd kinderbijslagsysteem waarbij elk kind evenveel krijgt. "We verliezen miljoenen door de complexiteit van de kinderbijslag", zegt SP.A-voorzitter Bruno Tobback in "De ochtend".

De christendemocraten kwamen op hun vernieuwingscongres afgelopen weekend met het voorstel om elk kind evenveel kinderbijslag te geven. De CD&V wordt daarin nu gesteund door de socialisten. "We willen een sterk vereenvoudigd systeem waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk of zijn ouders nu werknemers, ambtenaren of zelfstandigen zijn", zegt Tobback in "De ochtend".

Het principe is volgens Tobback hetzelfde als bij de CD&V. "Belangrijk is wel dat we bovenop de kinderbijslag nog een bijkomend bedrag willen geven aan de lagere inkomens. Dat bedrag is vergelijkbaar met het extra geld voor de grotere gezinnen nu, maar dat wordt beperkt tot de gezinnen die het echt nodig hebben." Volgens de SP.A-voorzitter is zijn voorstel niet alleen voordelig voor de lagere inkomens. "Door zijn eenvoud is het beter voor eenoudergezinnen, maar ook voor nieuw-samengestelde gezinnen."

"Door de vereenvoudiging kunnen we miljoenen besparen op het uitbetalingssysteem, want we verliezen een groot stuk van de middelen door de complexiteit van het systeem." Dat laatste zal ook nodig zijn, want de kinderbijslag wordt overgeheveld naar de regio's, maar die krijgen daarvoor slechts 87 procent van de middelen. Tobback belooft een efficiënter en transparanter systeem waar iedereen beter van wordt. "Er is geen streep door wiens rekening ook."