"Wij zijn niet zo marginaal"

Vlaams Belang vertolkt op een aantal belangrijke punten de mening van een grote meerderheid van de Vlaams bevolking. Dat zegt voorzitter Gerolf Annemans in "Terzake", aan de vooravond van de voorstelling van een enquête die de partij liet uitvoeren bij 4.000 Vlamingen.

De redactie van "Terzake" kon een deel van het onderzoek al inkijken. Daaruit blijkt dat als er in ons land maar één beleidsniveau zou zijn, bijna de helft van de ondervraagden vindt dat dat het Vlaamse niveau zou moeten zijn. Een iets kleinere groep kiest voor België en een minderheid voor Europa.

Zowat drie kwart van de ondervraagden is het eens met de stelling van Vlaams Belang "De euro kost ons geld".  De stelling wordt ook onderschreven door de meerderheid van de ondervraagden die voor andere partijen stemmen, behalve door de kiezers van Groen.

Een overgrote meerderheid van de ondervraagden is het ook niet eens met de stelling "De islamitische cultuur is een verrijking voor de samenleving". En ook hier blijken het niet alleen de kiezers van Vlaams Belang  te zijn die de islam geen verrijking vinden.

Steun van meerderheid Vlamingen

"Bij het begin van dit verkiezingsjaar wilden we eens nagaan of de stellingen waar wij voor staan zo marginaal zijn als dat soms wordt gezegd", zegt Annemans, "en dat is niet zo". "Heel wat partijen luisteren blijkbaar niet naar wat hun kiezers zeggen, terwijl Vlaams Belang scherp en duidelijk die standpunten vertolkt die toch door meer dan een grote meerderheid van de Vlamingen gesteund worden".

"Als we zien dat tot 80, zelfs 85 procent van de bevolking achter die stellingen staat, dan weet je dat Vlaams Belang, met zijn aanpak als een duidelijke en eerlijke partij, duidelijk aansluit bij Vlaanderen", zegt Annemans, "alleen is het zo dat wij de enigen zijn die dat in heel wat gevallen openlijk durven zeggen. Maar dat is ook ons voordeel. Wij zijn een zweeppartij die ongebonden is en echt de dingen kan zeggen zoals ze zijn".