Belastingaftrekken kosten schatkist 59 miljard euro

De Belgische schatkist loopt door alle belastingverminderingen en -aftrekken samen jaarlijks zo'n 59 miljard euro mis. Dat blijkt uit een bijlage bij de begroting van 2014 die L'Echo kon inkijken. Als het kindergeld mee in het belastbaar inkomen zou worden geteld, dan zou dat ruim 2 miljard euro opbrengen.

De Franstalige zakenkrant L'Echo citeert uitgebreid uit een bijlage bij de begroting van 2014. De inventaris van belastingvrijstellingen en -aftrekken moet het parlement helpen een soort prijs-kwaliteitsverhouding te maken van alle fiscale maatregelen. Alle vrijstellingen samen kosten de schatkist jaarlijks 59 miljard euro. In verhouding: de fiscus haalt jaarlijks zowat 100 miljard op, dat is niet eens het dubbele.

Als het kindergeld mee bij het belastbaar inkomen zou worden geteld, dan zou dat volgens de krant ruim 2 miljard euro kunnen opbrengen. In de vennootschapsbelasting overtreffen de afgetrokken kosten zelfs de overblijvende werkelijke betaalde aanslag. Dat is voor een groot deel te danken aan de erg dure notionele interestaftrek die een pak meer kost dan het opbrengt.

In de btw loopt de fiscus zo'n 9 miljard euro mis door de toepassing van verlaagde tarieven. In de personenbelasting verdwijnt anderhalf miljard euro mogelijke inkomsten door de vrijstelling voor kinderen ten laste. De forfaitaire aftrek van beroepskosten kost de fiscus rum 4,2 miljard euro.

Vlaanderen profiteert volgens L'Echo het meest van de belastingverminderingen. Met 57 procent van de bevolking en 63 procent van de belastinggelden, trekt Vlaanderen bijvoorbeeld zo'n 73 procent van de belastingaftrek voor het pensioensparen naar zich toe.