Geen hoger loon voor de Europese ambtenaren

De Europese ambtenaren krijgen geen loonsverhoging. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de lidstaten gelijk hebben om plannen in die zin van de Europese Commissie te verwerpen.

De Europese Commissie was van plan om haar 55.000 ambtenaren een loonsverhoging van 1,7 procent te geven. De Raad van ministers, die de lidstaten vertegenwoordigt, verzette zich daartegen en het Hof in Luxemburg geeft de raad gelijk.

Door de financieel-economische crisis is het gemiddelde loon van de nationale ambtenaren in de verschillende lidstaten met 1,8 procent achteruitgegaan, en dus is het volgens het Hof niet verantwoord de Europese ambtenaren meer te geven.

Het Hof zegt ook dat de Commissie nu met nieuwe loonvoorstellen moet komen die wel rekening houden met de impact van de crisis.