Holebi-pleeggezinnen zijn aan opmars bezig

Een kwart van alle pleegouders in Vlaanderen is alleenstaand. In acht op de tien gevallen is die alleenstaande ouder een vrouw. Dat blijkt uit cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Tegelijk zijn de holebi-pleeggezinnen aan een opmars bezig, al is hun aandeel in de globale cijfers voorlopig nog bescheiden.

De cijfers werden vanmorgen bekendgemaakt in Haacht, waar Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) het nieuwe decreet rond pleegzorg kwamen toelichten.

Het Vlaams Parlement zette midden 2012 al het licht op groen voor het nieuwe pleegzorgdecreet. Dat decreet, dat op 1 januari 2014 in werking treedt, moet van pleegzorg de eerste keuze maken bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.

De opname in een gezin blijkt vaak beter dan de opname in een instelling. Concreet zal een jeugdrechter die een jongere toch naar een instelling stuurt, moeten motiveren waarom hij niet kiest voor een pleeggezin.

Het nieuwe decreet moet de sector ook beter stroomlijnen. Nu zijn er in heel Vlaanderen 24 pleegzorgdiensten actief, voortaan wordt geopteerd voor één dienst per provincie. Die pleegzorgdiensten zijn ook verantwoordelijk voor de screening van de pleegouders. Die moeten voortaan een attest krijgen vooraleer ze een pleegkind kunnen opnemen.

Pleegouders zelf krijgen voortaan ook een kostenvergoeding per dag pleegzorg. Die vergoeding kan variëren (bv. op basis van leeftijd of zorgzwaarte).

Slechts een derde van de vraag kan worden beantwoord

Het is afwachten of het nieuwe decreet iets zal kunnen veranderen aan het bestaande tekort aan pleeggezinnen in Vlaanderen. Precieze cijfers over dat tekort zijn er niet, maar volgens Pleegzorg Vlaanderen kunnen de pleegdiensten wel maar één derde van de vragen naar pleegzorg beantwoorden.

Momenteel telt Vlaanderen 4.445 pleeggezinnen. Die vangen samen 5.046 pleegkinderen en pleeggasten op. Uit cijfers blijkt dat een kwart van de pleegouders alleenstaand is. Bovendien is 80 procent van die 1.072 alleenstaande pleegouders vrouwelijk.

Ook het aantal holebi-pleeggezinnen is aan een opmars bezig. Het aandeel in het globale cijfers is eerder karig, met 105 holebi-gezinnen op een totaal van 4.445. Maar opvallend is dat 33 van die 105 gezinnen pas de laatste drie jaar in de pleegzorg zijn gestapt.