Mannen slachtoffer van seksisme - Michel Pasteel

Het is Internationale Mannendag en dus een gelegenheid voor de directeur van het 'Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen' om de aandacht te trekken op een discriminatie die minder bekend is.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Hoewel vrouwen vaker het slachtoffer zijn van – zwaardere vormen van – discriminatie op basis van geslacht en dagelijks het seksisme moeten ondergaan dat hen als minderwaardig beschouwt aan een ander geslacht, kunnen ook mannen slachtoffer zijn van discriminatie.

Vrouwenberoepen

In beroepen die als ‘vrouwelijk’ beschouwd worden, wordt regelmatig geweigerd mannen aan te nemen vanwege hun geslacht en dat ondanks hun gelijkwaardige competenties en diploma’s.

In 2012 ontving het Instituut over het domein arbeid 32 klachten van mannen. De voorbeelden zijn zeer gevarieerd: een man werd de post van filiaalhouder van een lingeriewinkel geweigerd, een leerkracht werd de mogelijkheid geweigerd privélessen te geven aan een meisje, een schoonmaakbedrijf wou geen mannen aannemen als poetspersoneel, een bakkerij wou enkel verkoopsters aannemen, een jongen kon zich in een technische school niet inschrijven voor de richting ‘schoonheidszorgen’, enz.

Deze weigeringen worden ‘gerechtvaardigd’ door het feit dat mannen geen plaats zouden hebben in deze beroepen omdat ze minder gevoelig zouden zijn of geen natuurlijke kwalificaties zouden hebben inzake mode of esthetiek, omdat ze minder dan vrouwen toegewijd zouden zijn aan de uitvoering van huishoudelijke taken, enz.

Kortom, ze zouden minder geschikt zijn om taken uit te voeren die gewoonlijk overgelaten worden aan vrouwen die hierin een aangeboren competentie zouden hebben. Deze weigeringen weerspiegelen ook andere stereotypen ten aanzien van mannen: mannen zouden verkiezen om in bedrijven door – bij voorkeur mooie – hostessen ontvangen te worden, om ‘bediend’ te worden door secretaressen, enz.

Huisvader

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft bovendien opgemerkt dat steeds meer mannen aangeven dat ze zich meer willen bezighouden met hun familie, via de investering in huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen.

Dit is nochtans een maatschappelijke uitdaging van enorm belang en een noodzakelijke voorwaarde om vrouwen toe te kunnen staan om hun privé- en professionele leven beter te verzoenen. Mannen die echter hun vaderschaps- of ouderschapsverlof wensen op te nemen, worden geconfronteerd met uitingen van discriminatie die gaan van pesterijen door collega’s, over de weigering van een promotie of de toevoeging van extra werk, tot de dreiging met ontslag.

In de studie ‘De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België’ uit 2011, stelde het Instituut vast dat 10,8% van de respondenten op het werk problemen of ongemakken ondervonden bij de aanvraag of de opname van hun vaderschapsverlof.

Een taboe

Mannen worden in het algemeen gezien als daders van geweld, al zijn ze ook soms slachtoffer en kunnen het vrouwen zijn die de dader zijn.

De Internationale Mannendag is ook een gelegenheid om te sensibiliseren rond de vaststelling dat, ondanks het feit dat mannen vaker worden blootgesteld aan gewelddaden, slechts 9,8% (tegenover 13,9% van de vrouwen) klacht durft in te dienen, vanwege het belang van de stereotypen in onze samenleving die mannen dwingen om sterk en dominant te zijn en in stilte te lijden.

(De auteur is directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.