VOKA stelt pact voor 2 procent groei voor

Om de pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden moet onze economie sneller groeien en moet de overheid meer besparen. Dat zegt werkgeversorganisatie VOKA op haar jaarlijks congres.
Michel Delbaere

"Groei is de enige sociale zekerheid. Geen groei zonder een kleinere overheid. Geen groei zonder winst", zei voorzitter Mi­chel Del­bae­re, die een pact voorstelt om een economische groei van 2 procent te bewerkstelligen, groei die nodig is om onze sociale zekerheid te vrijwaren.

"Groei komt van bedrijven", aldus Delbaere. "Het goede nieuws van vandaag is dat we de bedrijven hebben die dagelijks in de weer zijn om die groei te bestendigen en uit te bouwen. Het slechte nieuws is dat ondanks deze performante bedrijven onze handelsbalans negatief is.

Pact

In het pact richt Voka zich zowel op de overheid, de bedrijven en de burgers. Zo stelt de organisatie voor om de competitiviteit te herstellen door de werkgeversbijdragen met 25 procent te laten dalen. Gekoppeld aan een indexhervorming moet dat de komende vijf jaar 165.000 banen in de privatesector opleveren. Jaarlijks moeten de bedrijven ook 1 procent exportaandeel terugwinnen, zodat België opnieuw een sterk positieve handelsbalans verkrijgt.

Voka wil ook dat het overheidsbeslag tot 48 procent van het bbp wordt afgebouwd, door de uitgaven van elke overheid jaarlijks nominaal slechts met 1 procent te laten stijgen.

Be­drij­ven moeten dan weer de keuze krij­gen tus­sen een ven­noot­schaps­be­las­ting met een ta­rief van 20 pro­cent of een van 33 pro­cent met behoud van de notionele interestaftrek. De btw-inkomsten moeten verhoogd worden door een betere inning, een harmonisatie en zonodig een beperkte lineaire verhoging. Ten slotte wil Voka ook een verlaging van de werknemersbijdragen met 15 procent, zodat de koopkracht van de werknemers verhoogd wordt.