Werknemers Danone na week staking opnieuw aan het werk

De werknemers van zuivelproducent Danone gaan na een week staking opnieuw aan het werk. De ontwerptekst van de directie en de vakbonden werd vandaag goedgekeurd door het personeel met 66 procent van de stemmen. De productie start morgenochtend weer op. Deze nacht worden de voorbereidingen getroffen.

De directie had half september gezegd 63 arbeiders- en 12 bediendejobs te schrappen. In het nieuwe akkoord wordt het verlies van banen bij arbeiders beperkt tot 48. Ook werden er, op vraag van de vakbonden, maatregelen voorzien die de werkdruk aanvaardbaar zullen houden na het doorvoeren van de herstructurering. Zo wordt er extra personeel ingezet bij drukke periodes.

Onderhandelingen over sociaal plan

Met de goedkeuring van deze tekst sluiten directie en vakbonden de informatie- en consultatiefase af en starten de onderhandelingen over het sociaal plan. Volgens vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV) is het de bedoeling om die ten laatste half december af te ronden. Er werden reeds een aantal principiële afspraken gemaakt om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. Zo zal brugpensioen op 55 mogelijk worden en vrijwillig vertrek met premies zal worden aangemoedigd.

Het schrappen van banen was volgens de directie nodig door de dalende omzet van de Actimeldrank die in Rotselaar geproduceerd wordt en het feit dat het personeelseffectief nog steeds de behoeften overtrof.

De werknemers gingen vorige week dinsdag in staking omdat de onderhandelingen niet vorderden.