"Bedrijven kennen Europese subsidies niet genoeg"

Veel Vlaamse bedrijven en organisaties weten niet of ze in aanmerking komen voor Europese subsidies. Dat blijkt uit een rondvraag van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap Vleva. Het cliché wil dat Europa vooral de landbouw en multinationals subsidieert, dus dienen weinig ondernemers een subsidieaanvraag in.
imago stock&people
Veel bedrijven denken dat Europa vooral subsidies geeft aan de landbouw.

Onbekend maakt onbemind, luidt het spreekwoord en dat gaat zeker op voor Europa. Uit een rondvraag van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap Vleva blijkt dat drie kwart van de Vlaamse bedrijven of organisaties de afgelopen vijf jaar geen Europese steun heeft aangevraagd. "Meestal weten ze niet dat subsidies beschikbaar zijn of ze ervoor in aanmerking komen", zegt Jan Buysse van Vleva.

Volgens Vleva publiceert de Europese Commissie jaarlijks bijna 350 subsidieoproepen. Toch kan 61 procent van de respondenten geen enkel Europees subsidieprogramma noemen, 46 procent heeft geen idee of de eigen organisatie in aanmerking komt en 68 procent denkt dat de EU-steun voorbehouden is voor grote organisaties die de middelen hebben om daarvoor te lobbyen.

Ondanks de complexe en tijdrovende procedures geven de respondenten een duidelijk signaal: van de organisaties die ooit een subsidie kregen, raadt 78 procent andere organisaties aan om een beroep te doen op Europese subsidies. Om het voor Vlaamse ondernemers gemakkelijker te maken om een subsidiedossier in te dienen, heeft Vleva een subsidiegids samengesteld.

90 procent van begroting naar subsidies

Met een grote meerderheid heeft het Europees Parlement gisteren de meerjarenbegroting 2014-2020 van de Europese Unie goedgekeurd. De komende jaren is ruim 900 miljard euro beschikbaar. Ruim 90% daarvan gaat naar subsidies. Ondanks het formele fiat dat overtuigend gegeven werd, klonk in het halfrond heel wat kritiek op het feit dat het "meerjarig financiële kader" veel te weinig middelen beschikbaar stelt om de EU al haar opdrachten te laten vervullen.

In totaal stemden 537 parlementsleden voor de begroting, 126 anderen stemden tegen en er waren negentien onthoudingen. De stemming betekent het einde van de onderhandelingen tussen het Parlement en de lidstaten die negen maanden geduurd hebben. In februari namen de staatshoofden en regeringsleiders een meerjarenbegroting aan die 40 miljard euro lager ligt dan het vorige budget 2007-2013.

Tijdens de onderhandelingen hebben de Parlementsleden geen extra geld uit de brand kunnen slepen, maar slaagden ze er wel in meer soepelheid in te voeren bij de besteding van de beschikbare middelen. Ze konden bij de lidstaten ook de belofte losweken om de begroting midden in de looptijd te herzien en verkregen de oprichting van een werkgroep over eigen inkomsten voor de schatkist van de Unie.