"Concentraties brengen diversiteit medialandschap in gedrang"

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft in zijn jaarlijks rapport "Mediaconcentratie in Vlaanderen 2013" gewaarschuwd voor de verschraling van de diversiteit in het Vlaamse medialandschap. Door de verschillende concentratiebewegingen is er nood aan verhoogde waakzaamheid om die diversiteit te garanderen, luidt het persbericht.

"De afgelopen maanden werden heel wat (concentratie)bewegingen genoteerd binnen de Vlaamse mediasector. Deze hadden zowel betrekking op horizontale, verticale als crossmediale integratie. Dit maakt een verhoogde waakzaamheid door het beleid voor voldoende diversiteit in berichtgeving noodzakelijk", aldus het persbericht.

De VRM doelt daarbij vooral op de oprichting van "Mediahuis". "Dit houdt een risico in, met name de verschraling van het nieuwsaanbod." Een verhoogde waakzaamheid op de diversiteit in de berichtgeving is volgens VRM "raadzaam".

De introductie van de tv-app "Stievie" verhoogde de spanning tussen de omroepen en de distributeurs (o.a. Belgacom en Telenet) in de Vlaamse televisiewereld omdat de omroepen op die manier een andere positie innamen in de waardeketen ten koste van de distributeurs, zegt VRM. Anderzijds maakte het ook nieuwe allianties mogelijk rond de verdeling van de inkomsten tussen die verschillende schakels in de keten, besluit de mediaregulator.