Begroting Antwerpen goedgekeurd na nieuw verhit debat

De Antwerpse gemeenteraad heeft gisteravond na een nieuw urenlang debat zoals verwacht de meerjarenplanning 2014-2019 en de begroting voor 2014 goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Het schepencollege gaf verantwoording voor de gemaakte keuzes en ontkende dat de geplande budgetten niet realistisch zouden zijn.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verdedigde vooral zijn veiligheidsbeleid, met een forse stijging van het politiebudget. "Ik pin me niet vast op de eerste gunstige cijfers op het vlak van bijvoorbeeld woninginbraken, maar ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn door dag en nacht meer blauw op straat te brengen", zei hij. Verder weigert De Wever naar eigen zeggen om rekeningen door te schuiven naar andere overheden, zoals op het vlak van de bijdrage aan de pensioenkosten.

Dat laatste wordt voor het ziekenhuizennetwerk ZNA echter wel aan de federale overheid gevraagd, en dat kon op weinig begrip rekenen van SP.A-fractieleidster Yasmine Kherbache. Zij had het ook over een "fundamenteel gebrek aan verantwoordelijkheidszin" rond de beslissing om niet langer zelf middelen vrij te maken voor capaciteitsuitbreiding in het onderwijs.

Peter Mertens (PVDA+) voerde een nog scherper discours. Hij zwaaide met een lijst van stedelijke administraties waar de komende jaren enkele honderden jobs zouden verdwijnen. "Het gaat onder meer om 107 mensen bij de groendienst en vuilnisophaling. Ik vermoed dat men die wil vervangen door leefloners te activeren", zei hij.

Meyrem Almaci (Groen) verweet het stadsbestuur tot slot "roekeloos rijgedrag" door heel wat aanbevelingen van het middenveld en adviesraden in de wind te slaan.