Steeds meer leerlingen worden van school gestuurd

Afgelopen schooljaar zijn meer dan 2.700 leerlingen voorgoed van school gestuurd. Het aantal definitieve uitsluitingen is in stijgende lijn. Het is een van de verontrustende trends die kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen aankaart in zijn jaarrapport. "Kinderen en jongeren vallen nog te vaak tussen de plooien."
ERIC HERCHAFT

De kinderrechtencommissaris schetste op de internationale dag voor de kinderrechten de belangrijkste knelpunten op het vlak van kinderrechten in Vlaanderen. "Kinderen en jongeren vallen nog te vaak tussen de plooien", stelt Vanobbergen.

Dat gebeurt in het geval van een scheiding van de ouders, in de jeugdhulp en op school. Zo worden er steeds "moeilijke leerlingen" definitief uitgesloten. Vorig schooljaar waren er 2.793 uitsluitingen, een stijging met 6,4 procent ten opzichte van vorig jaar. De cijfers verwijzen naar het aantal opgestarte procedures voor uitsluiting en bevatten dus niet de leerlingen die op vriendelijk verzoek zelf naar een andere school hebben gezocht.

"In absolute cijfers gaat het hier om een belangrijk aantal jongeren dat uitgesloten wordt. Maar je moet heel omzichtig omspringen met uitsluitingen omdat dat gevolgen heeft voor de leerlingen", zegt Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet (SP.A).

Volgens Vanobbergen wordt de tuchtprocedure ook niet altijd correct opgevolgd. In andere gevallen staat de uitsluiting niet in verhouding tot de feiten. Nog opmerkelijk: heel wat uitsluitingen gebeuren tijdens de laatste twee maanden van het schooljaar waardoor de slaagkansen van de leerling drastisch verminderen.

Tegelijk geeft de kinderrechtencommissaris toe dat scholen grote druk ondervinden vanuit de samenleving. "Het is een plek waar veel maatschappelijke problemen samenkomen: armoede, drugs, pesten via sociale media." De school staat er vaak alleen voor, aldus Vanobbergen. Hij pleit onder meer voor meer ondersteuning vanwege de overheid.