Vlaming maakt zich minder zorgen over crisis

Zestig procent van de Vlamingen voelt zich gelukkig, al ziet slechts de helft van hen de toekomst ook positief tegemoet. Dat blijkt uit de vierde CM-geluksbarometer, gebaseerd op een onderzoek bij 1.624 Vlamingen door het christelijke ziekenfonds CM en ISW Limits.

Het geluksgevoel van de Vlamingen is toegenomen tegenover vorig jaar. Toen gaf 46 procent van hen nog aan gelukkig te zijn, dit jaar is dat 60 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat de economische crisis de Vlamingen dit jaar minder zorgen baart. "Het lijkt erop dat Vlamingen gewend zijn geraakt aan het idee dat we economisch moeilijke jaren beleven", zegt Marc Justaert van CM. Dat blijkt ook uit de cijfers: 37 procent van de Vlamingen vindt dat de huidige economische situatie een impact heeft op hun geluk. Dat is een daling met 5 procent tegenover 2012.

"Eén vijfde van de mensen denkt dit jaar nog dat er een risico is om je job te verliezen, vorig jaar was dat nog één derde", zegt Justaert in "De ochtend".

Zeventien procent van de ondervraagden acht zichzelf ongelukkig. Vooral economisch zwakkere groepen zoals werklozen of mensen met een laag inkomen, voelen zich minder gelukkig. "De verschillen in de maatschappij worden groter", zegt Justaert. "De inspanningen moeten dus opgevoerd worden om werklozen weer aan het werk te zetten waar het mogelijk is."

Een heel pak Vlamingen ziet de toekomst ook niet bijster positief tegemoet, zowel wat betreft mogelijkheden op de arbeidsmarkt, als wat betreft de algemeen maatschappelijke positie. Slechts de helft van de ondervraagden ziet positieve mogelijkheden op de arbeidsmarkt, dat is 7 procent minder dan vorig jaar en 15 procent minder dan in 2011.

Naast de beroepssituatie speelt volgens de CM ook de persoonlijke ingesteldheid een belangrijke rol voor het geluksgevoel. "Je moet inzetten op primaire preventie. Geef de mensen de mogelijkheid om er zelf iets aan te doen, zich weerbaar te maken", zegt Justaert. "Elementen die bepalend zijn in het geluk, zijn de persoonlijke (arbeids)situatie, maar ook de persoonlijke ingesteldheid. Daarom hebben we onze online gelukscoach. Mensen krijgen er tips om eraan te werken."