160.000 kamelen gedood in Australië

De voorbije vier jaar hebben jagers in Australië al ruim 160.000 wilde kamelen doodgeschoten. Veel boeren in het binnenland klagen over schade door grote horden kamelen.
AP2009

De cijfers komen van de voorzitster van het project voor kamelencontrole, Jan Ferguson. De voorbije vier jaar zijn er dan wel 160.000 van die beesten neergeschoten door jagers, maar er zouden er nog steeds minstens 300.000 rondlopen. Sommigen schatten het aantal zelfs op 750.000.

Veel Australische boeren in het binnenland zeggen dat ze geterroriseerd worden door horden wilde kamelen. Die verwoesten niet enkel velden, maar ook waterputten, cisternen en andere opslagplaatsen voor drinkwater evenals afsluitingen voor vee.

Het gaat zowel om eenbultige dromedarissen als Bactrische kamelen met twee bulten. Die dieren werden in de 19e eeuw door Britse kolonisten ingevoerd uit het Midden-Oosten en Azië en speelden een belangrijke rol bij de exploratie van het binnenland van Australië.

Die dieren hebben zich daar echter erg goed aangepast aan de omstandigheden en kweken massaal, waardoor ze nu een hinder voor mensen, maar ook voor inheemse diersoorten zijn. De Australiërs vangen soms dieren om ze daarna door te verkopen aan Saudi-Arabië, maar dat lost het probleem niet echt op. Daarom is een project opgezet om een groot aantal kamelen en dromedarissen neer te schieten vanuit helikopters.

AP1998