"Corebusiness van Voedselagentschap is in gevaar"

Het Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) waarschuwt dat zijn kerntaken door zware besparingen in het gedrang komen. De baas van het agentschap, Gil Houins, heeft daarover een brief geschreven aan premier Elio Di Rupo (PS).

Het gaat eigenlijk om een brief van het Raadgevend Comité van het FAVV, de economische sectoren en consumentenorganisaties die het Voedselagentschap adviseren. Een brief met een duidelijke waarschuwing dat de drastische besparingen op het budget van het Voedselagentschap onaanvaardbare gevolgen dreigen te hebben.

"De leden van het Raadgevend Comité van het FAVV zijn van mening dat de besparingen de continuïteit van het werk van het Voedselagentschap, zowel als garantie naar de consument, en als verantwoordelijke overheid voor certificering van export, niet op de helling mogen zetten."

Het comité waarschuwt dat het FAVV in de loop van deze maand te weinig reageerstoffen in voorraad zal hebben voor analyses. Voorts gaan de inspecteurs die op controle gaan bij de bedrijven, hun verplaatsingen niet meer terugbetaald krijgen en komt het afleveren van certificaten om voedsel uit te voeren in gevaar.

In de begeleidende brief doet Houins er nog een schepje bovenop. "Als de regering geen oren heeft naar de waarschuwing, dan moet ik een shutdown van de corebusiness van het voedselagentschap overwegen." Dan dreigt het voedselagentschap zijn kernopdracht in de laatste maanden van dit jaar niet meer naar behoren te kunnen vervullen.

"Onterechte kritiek"

De woordvoerder van het Voedselagentschap, Lieve Busschots, ontkent overigens dat de voedselcontrole in België faalt. In eerdere berichtgeving werd op basis van een audit van het Europese Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) felle kritiek geleverd op de werking van het FAVV. In het in september gepubliceerde eindrapport over de audit, uitgevoerd begin dit jaar, werden een aantal ernstige tekortkomingen vastgesteld bij de voedselcontrole van het FAVV.

Volgens Busschots worden "bepaalde zaken uit het rapport gelicht en zo uit hun context gerukt". Ze voegt eraan toe dat "België volgens de EU goed bezig is inzake voedselveiligheid, zeker in vergelijking met sommige andere lidstaten".

Busschots weerlegt ook de bewering dat de bestraffing van bedrijven die de regels overtreden, te laks is. Vooral lage geldboetes zijn het onderwerp van kritiek. "Men vergeet dat er in het geval van zware overtredingen een heleboel maatregelen genomen worden naast een geldboete, zoals een intrekking van de exportcertificering, die veel zwaarder wegen", zegt de woordvoerder.