"Ik vertrouw VS niet, en VS vertrouwt mij niet"

De Afghaanse president Hamid Karzai heeft in ongewoon scherpe bewoordingen zijn wantrouwen tegenover Washington uitgedrukt tijdens de debatten over het veiligheidsakkoord met de Verenigde Staten.

"Het vertrouwen tussen mij en de VS is niet goed", zei Karzai aan de 2.500 afgevaardigden aan het begin van de Loya Jirga donderdag in Kaboel. "Ik vertrouw hen niet, en zij vertrouwen mij niet".

"De afgelopen tien jaar heb ik ruzie met hen gemaakt, en zij hebben propaganda tegen mij verspreid", zei Karzai. Niettemin is het veiligheidsakkoord voor een betere toekomst van Afghanistan nodig. Karzai zei dat na de aanvaarding van het akkoord vanaf 2015 tussen 10.000 en 15.000 buitenlandse soldaten in Afghanistan blijven gelegerd. "Ze zullen nog tien jaar hier blijven, om ons te helpen en de Afghaanse troepen op te leiden, en het land in 2024 verlaten."

In het verdragsontwerp, dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen na 2014 regelt en als blauwdruk moet dienen voor een toekomstige Navo-missie, is het aantal troepen niet genoemd. Momenteel zijn er nog ruim 86.000 buitenlandse militairen in Afghanistan.

VS-president Barack Obama heeft hem schriftelijk verzekerd dat Amerikaanse soldaten vanaf 2015 enkel nog "in erg uitzonderlijke gevallen" Afghaanse woningen mogen binnenvallen, zei Karzai. Bijvoorbeeld als het leven van Amerikaanse burgers wordt bedreigd. In het ontwerp staat dat Amerikaanse soldaten bij militaire operaties geen moskeeën meer mogen betreden. Wat betreft de erg omstreden Amerikaanse eis naar immuniteit voor Afghaanse strafvervolging "blijft de VS de rechterlijke macht (over zijn soldaten) behouden".