"Ja, wij hebben met parlementsleden gesproken en we mogen dat ook"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Bpost en Agoria geven toe dat ze contact hebben gehad met Europarlementsleden om de Europese privacywetgeving te beïnvloeden. "Maar dat is op een volledig correcte en transparante manier gebeurd", zegt Piet Van Speybroeck van Bpost.

De Panorama-uitzending van vanavond toont de lobbyoorlog die momenteel wordt uitgevochten in het Europees Parlement. Zo zou een medewerker van Europarlementslid Louis Michel (MR) meer dan honderd amendementen ingediend hebben.

Nu geven het Verbond van Belgische Ondernemingen, Bpost en Agoria toe dat ze contact hadden met Europarlementsleden over de privacywetgeving. "Wij hebben de parlementsleden gesproken op een volledig correcte en transparante manier. Wij zijn geregistreerd en mogen dat dus doen", zegt Piet Van Speybroeck van Bpost. "Wij hebben samen met heel wat andere bedrijven deelgenomen aan vergaderingen om onze bedenkingen mee te delen. Het is aan de parlementsleden om te beslissen of ze daar op ingaan en op welke manier."

Op die vergaderingen zouden ze vooral gevraagd hebben om de administratieve last voor bedrijven te beperken en om te verduidelijken welke privé-gegevens bedrijven precies moeten bijhouden.