"Lobby-regels moeten veel strenger worden"

De lobby-regels in het Europees Parlement moeten worden verstrengd. Dat zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, in "Terzake", naar aanleiding van de herrie die ontstaan is rond zijn collega Louis Michel (MR).

Staes heeft geen probleem met het ontvangen van lobbyisten, al hanteert hij als regel dat die zich moeten hebben aangemeld bij het lobby-register van het Europees Parlement. "Ik vind dat ik lobbyisten mag ontvangen, ik wil weten wat er in de samenleving gebeurt. Je hoeft geen wetten te maken uit een ivoren toren, ik hoor graag argumenten van voor- en tegenstanders en ik leer daar ook uit", zegt Staes.

"Het grote probleem met het lobbyen is dat een aantal collega's niet meer integer zijn, dat zij de regels niet meer nauw nemen en dat zij op een bepaald moment al dan niet betaalde agenten worden van bepaalde lobby-mechanismen."

"Ik denk dat heel wat collega's niet meer beseffen dat ze door het klakkeloos overnemen van amendementen van lobby-groepen het euroscepticisme zwaar in de hand werken", zegt Staes. "Er is op dit moment een werkgroep in het Europees Parlement die de regels moet aanscherpen, die de verplichtingen van lobbyisten veel strikter moet maken, maar ook daar zien we dat zelfs de voorzitter van de werkgroep onlangs door "Der Spiegel" is beschuldigd van een eigen advocatenkantoor te hebben dat aan lobby-praktijken in de Europese instellingen doet. Dat moet er echt uit", aldus Staes.

Staes vindt ook dat het verhaal van Louis Michel, die naar eigen zeggen niets afwist van de meer dan 200 amendementen die een medewerker in zijn naam had ingediend, langs alle kanten rammelt. "Ik heb geen week nodig om te weten of er iets misgelopen is mijn kantoor", zegt Staes. "Volgens mij, en heel wat van mijn collega's, is duidelijk dat Michel perfect wist wat er gebeurde. Hij is dan een beetje geschrokken dat ontdekt is dat hij zaken heeft ingediend die eigenlijk door lobby-machines zijn voorbereid", besluit Staes.