"Louis Michel is op zijn minst politiek verantwoordelijk"

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) vindt dat haar collega Louis Michel (MR) op zijn minst politiek verantwoordelijk is voor wat is gebeurd met de privacy-amendementen. "De amendementen moet je zélf indienen met je eigen handtekening. Dat is onze centrale opdracht ", stelt Van Brempt.

Van Brempt is niet mals voor Michel. Zij vindt dat hij zijn opdracht als Europarlementslid niet kan delegeren, ook niet aan een assistent. Voor haar is hij politiek verantwoordelijk.

Een medewerker van Michel heeft geprobeerd de privacywetgeving af te zwakken. Zo had hij tientallen privacy-onvriendelijke amendementen ingediend. De zaak kwam uit dankzij een reportage van het Canvasprogramma "Panorama"over de lobby-oorlog die momenteel gevoerd wordt in het Europees Parlement.

Michel benadrukt dat alles achter zijn rug gebeurde. "Had ik die amendementen gezien, ik had ze nooit laten indienen", zegt hij. Michel heeft daarna tientallen van die amendementen terug ingetrokken. Zijn medewerker heeft nu zijn ontslag aangeboden.