"Mensen doen beseffen dat je verkeersregels moet naleven"

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) heeft een nieuwe subsidie van 270.000 euro toegekend om de projectwerking "Getuigen onderweg" in 2014 en 2015 voort te zetten. "Die getuigenissen tonen aan wat de financiële en emotionele gevolgen zijn van een ongeval", zegt Crevits in "De ochtend". Vandaag vindt er een congres rond verkeersslachtoffers plaats in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het 5-jarige bestaan van de vzw Rondpunt.

In het kader van "Getuigen onderweg" vertellen slachtoffers van een verkeersongeval hun verhaal aan leerlingen van het 5e en het 6e middelbaar. "Dat is een kwetsbare groep", zegt de minister. "Ze staan net op het punt om hun rijbewijs te halen." "Getuigen onderweg" is een project van de vzw Rondpunt, een organisatie die ijvert voor de goede opvang van verkeersslachtoffers.

Intussen hebben al bijna 18.000 jongeren zo'n getuigenis gehoord. "Voor we beslist hebben om ermee door te gaan, hebben we de effecten laten onderzoeken en die zijn indrukwekkend", aldus Crevits. "De leerlingen worden verstandelijk en gevoelsmatig erg geraakt en hebben daarna een meer positieve houding tegenover verkeersveiligheid. Meisjes zijn iets meer geraakt dan jongens. De grootste winst wordt geboekt in het bso, daarna in het aso en tso."

De minister vindt het dan ook erg belangrijk om het project voort te zetten. "We bekijken ook of het project zou kunnen dienen als alternatieve sanctie voor verkeersovertreders." Daarnaast wordt ook bekeken of het mogelijk is om ook veroorzakers van ongevallen te laten getuigen.

Tegen 2020 zou het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen tot 200 per jaar teruggedrongen moeten worden. Vorig jaar stierven er nog 382 mensen in het verkeer. "Om de verkeersveiligheid te verhogen moet de infrastructuur beter, daarom zijn er zoveel werken", zegt de minister. "En we moeten de mensen meer doen beseffen dat ze de verkeersregels moeten naleven. Je moet mensen straffen. De sociale druk is in Vlaanderen nog niet hoog genoeg. Mensen beseffen vaak pas wat een ongeval veroorzaakt als ze iemand kennen die het heeft meegemaakt. Die getuigenissen kruipen onder je huid. Je blijft die meedragen."