Cultuurprijs voor Vormingplus Citizenne in Brussel

Vormingplus Citizenne in Brussel heeft de Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk gewonnen. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) looft hun enthousiasme en de bezieling de ze uitstralen.

De "volkshogeschool" organiseert cursussen, debatten, uitstappen enzovoort. Het einddoel is "van iedere Brusselaar een zelfstandige, zingevende, creatieve en sociaalvoelende volwassene maken die voor zijn/haar mening uitkomt".

Vormingplus Citizenne gelooft sterk in de kwaliteiten en de mogelijkheden van de Brusselaars en van Brussel. Citizenne opereert in een netwerk.

Met de Cultuurprijs wil de jury "een lans breken voor het werk van alle Vormingplus-centra in Vlaanderen". "Vertrekkend vanuit de noden in hun regio vervullen ze hun opdracht met glans: participatieve vormingen aanbieden waarmee volwassenen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen versterken." 

"Vormingplus Citizenne draagt de gemeenschappelijke missie van alle Vorminpluscentra met brille uit", klinkt het nog. "Leren dat het een plezier is, met extra aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. De werkkrachten en vrijwilligers van Vormingplus Citizenne, en bij uitbreiding alle Vormingplus-centra, stralen die boodschap uit met een bezieling die bergen verzet", zegt minister van Cultuur Schauvliege.

Aan de Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden.