Elke Vlaming produceerde vorig jaar 513 kilo afval

De berg huishoudelijk afval is in 2012 voor het vijfde jaar op rij gedaald. Per Vlaming werd gemiddeld 513 kilogram huishoudelijk afval ingezameld, 11 kilogram minder dan in 2011. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt op basis van gegevens van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Over een periode van tien jaar gaat het om een afname met 21 kilogram of 4 procent, zo blijkt uit de gegevens van de OVAM. Volgens minister Schauvliege boekt het afvalbeleid dus resultaat. Ze zegt er wel bij dat er in Vlaanderen nog beter gesorteerd moet worden. "Nog te veel recycleerbaar materiaal belandt bij het grofvuil of bij het huisvuil. Om dit in kaart te brengen, is de OVAM bezig met een sorteeranalyse van het huisvuil", aldus Schauvliege.

De afname van de afvalberg doet zich voor bij het selectief ingezameld afval. Het betreft vooral metaalafval, bouw- en sloopafval, groente-,fruit- en tuinafval en textielafval. In 2012 werd 71 procent van het afval selectief ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage of composteren. De overige 29 pct werd bijna volledig verbrand, slechts een halve procent niet-brandbaar grofvuil werd gestort.

De hoeveelheid restafval, voornamelijk ingezameld via de huisvuilzak of -container, blijft ook dalen. De voorbije tien jaar daalde de restafvalberg met tien kilogram tot 149 kilogram per inwoner. Daarmee slaagt Vlaanderen er voor het vierde jaar op rij in de doelstelling van maximum 150 kilogram per inwoner te halen. Kortenberg was in 2012 met 72,30 kilogram restafval per inwoner de gemeente met het laagste restafvalcijfer van heel Vlaanderen.