Grote nederzetting van Merovingen blootgelegd in Bonn

Archeologen hebben in Bonn een van de grootste bekende nederzettingen uit de tijd van de Merovingen ontdekt. In verschillende opgravingssites werden sinds 2007 op het 17 hectare grote terrein 94 plattegronden van gebouwen in kaart gebracht en uitgegraven.

De vondst uit de zesde tot de achtste eeuw is voor de wetenschap van bijzonder belang, zegt archeoloog Marcel El-Kassem van monumentenzorg in Rijnland bij de voorstelling van het project. Vele Frankische begraafplaatsen zijn archeologisch onderzocht, maar hele nederzettingen vormen echter een zeldzaamheid. Ook twee Romeinse oefenkampen en fundamenten van een Middeleeuws huis werden ontdekt.

De Merovingen zijn de oudst bekende dynastie van Frankische koningen. Het Merovingische rijk strekte zich uit over het Gallisch-Germaans gebied (België, Frankrijk en Duitsland) tijdens de overgang van de Late Oudheid naar de Vroege Middeleeuwen (500 tot 800).

Nadat in de jaren vijftig al in de omgeving een graf uit die periode werd ontdekt, vermoedden de experten dat er zich ook een nederzetting in de buurt moest bevinden. In 2007 werd dan met de eerste opgravingen begonnen. Tegen 2010 waren de resten van 47 gebouwen gevonden, verschillende stookplaatsen en twee langhuizen.

Bijkomende sporen van bewoning werden in het nu voorgestelde opgravingsveld ontdekt. Daar leefden en werkten handarbeiders en boeren, zegt El-Kassem. Resten van textielhandwerk werden aangetroffen en gebruikskeramiek werd uitgegraven. Maar ook eerder was het terrein al in gebruik. De archeologen ontdekten twee Romeinse oefenkampen, die vermoedelijk door in Bonn gelegerde troepen werden aangelegd.

De sporen uit het verleden zullen de komende maanden verdwijnen. Na de definitieve verwerving van alle vondsten worden op het terrein eengezinswoningen, halve bebouwingen en rijhuizen opgetrokken.