Klacht tegen aartsbisschop Léonard verworpen

De klacht van Joël Devillet tegen aartsbisschop Léonard is verworpen door de burgerlijke rechtbank van Namen. Devillet werd als misdienaar van zijn 14 tot zijn 18 jaar misbruikt door de parochiepriester. Hij beschuldigde Léonard van een zekere passiviteit waardoor de zaak verjaarde.

Tijdens een eerdere procedure werden de feiten door de correctionele rechtbank van Aarlen als verjaard verklaard. Devillet trok nadien naar de burgerlijke rechtbank van Aarlen aangezien de feiten voor het burgerrecht nog niet verjaard waren. Daar kreeg hij een schadevergoeding.

Tegelijkertijd startte hij ook een procedure tegen aartsbisschop Léonard bij de burgerlijke rechtbank van Namen. Devillet verwijt de Kerk dat ze de feiten in de doofpot heeft gestopt. "Monseigneur Léonard was geen bisschop toen de feiten plaatsvonden, maar hij was dat wel toen Joël Devillet met zijn verhaal naar buiten kwam. Bovendien waren de feiten op dat moment nog niet verjaard", legt zijn advocaat Kauten uit.

"Ik neem hem vooral zijn houding na de feiten kwalijk", zegt Devillet zelf. Hij denkt dat indien Léonard "de vis niet met de kop uit het water had gehouden" hij enige gerechtigheid had kunnen krijgen via een strafprocedure.

Devillet eiste een schadevergoeding van 25.000 euro, maar de burgerlijke rechtbank oordeelde dat hij geen twee keer recht heeft op een schadevergoeding. Hij gaat in beroep.