Labille bevestigt schrapping duizend banen bij NMBS

Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) heeft bevestigd dat er tegen 2018 zowat 1.000 banen worden geschrapt bij de NMBS, al gaat het volgens hem om cijfers die al jaren bekend zijn. En hoewel hij begrijpt dat er bij het personeel bezorgdheid bestaat over de veranderingen bij het spoorbedrijf, snapt de minister de stakingsdreiging niet.

"Ik bevestig de cijfers die afkomstig zijn uit een projectie over de grote financiële massa's aan de Europese Commissie over de leefbaarheid van de NMBS en Infrabel", antwoordde Labille in de Kamer op verschillende vragen. Hij verzekerde dat de vakbonden op de hoogte waren. "Het gaat om operationele plannen die al jaren bekend zijn en die voortkomen uit beslissingen van lang voor de laatste hervormingen."

De minister heeft erop aangedrongen dat het terugdringen van het personeelsbestand zou gebeuren via het niet vervangen van werknemers die met pensioen gaan en dat er geen naakte ontslagen zouden vallen. De operatie mag niet dienen om te snoeien, voegde hij eraan toe.

Labille heeft ook gevraagd dat er een stuurgroep zou komen die met de representatieve vakbonden zou worden uitgebreid over de gevolgen van de hervormingen, alsook duidelijke regels en garanties voor de transfer van personeel. Hij merkte nog eens op dat het spoorpersoneel via HR Rail statutair blijft.

In die zin begrijpt de minister naar eigen zeggen een stakingsdreiging niet. Hij zei nog zich tegen wilde stakingen te verzetten en zal binnenkort de vakbondsafgevaardigden ontmoeten.