Natuurhulpcentrum Opglabbeek mag fors uitbreiden

Het natuurhulpcentrum van Opglabbeek, bij een ruim publiek gekend van het tv-programma "Dieren in Nesten", heeft van de bestendige deputatie in Limburg de vergunning gekregen om uit te breiden. De opvangcapaciteit voor de dieren kan hierdoor met maar liefst 2 hectare worden verhoogd, zo laat gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors weten.

De Limburgse deputatie heeft het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan Natuurhulpcentrum Opglabbeek goedgekeurd. Dankzij dit GRUP krijgt het bekende natuurhulpcentrum bijkomende inrichtings- en uitbreidingsmogelijkheden. "Het natuurhulpcentrum groeide sinds de jaren zeventig op de rand van industriegebied en natuurgebied", weet gedeputeerde Moors.

"Met het zopas goedgekeurde plan krijgt het centrum nu ook rechtszekerheid en een perspectief om op langere termijn bijkomende uitbreidingsplannen te realiseren. De definitieve grenzen van het gebied worden nu duidelijk vastgelegd. Het huidige terrein is ongeveer 3 hectare groot. Daar kan nu maximaal 2 hectare bij komen." Ook in het gedeelte dat als natuurgebied staat ingekleurd, zijn bijkomende kooien en stallingen mogelijk. De huidige constructies zijn nu allemaal vergund.

Van de 9 Vlaamse opvangcentra is het centrum in Opglabbeek het enige dat de nodige vergunningen heeft voor de opvang van exotische dieren. Naast het belang voor de natuur is ook het maatschappelijke en sociale aspect van het centrum niet te onderschatten. Het Opglabbeekse centrum telt 15.230 leden, 19 personeelsleden en 140 vrijwilligers. Er worden jaarlijks zowat 8.000 dieren opgevangen, een aantal dat ieder jaar toeneemt. Per jaar worden er bovendien zowat 23.000 bezoekers geteld.