Weer stakingen bij gesloten jeugdinstellingen Everberg en Tongeren

Het personeel van de gesloten jeugdinstellingen in Everberg en Tongeren staakt opnieuw. Ze willen duidelijkheid over hun situatie bij de geplande overheveling van de centra naar Vlaams niveau. De vakbonden vergaderen hierover om 15 uur met Hans Meurisse, topman van het Bestuur der Strafinrichtingen. Dat is vernomen bij vakbondssecretaris Frank Serlet (VSOA).

In Tongeren werd vanmorgen om 6 uur het werk neergelegd voor 24 uur. In Everberg wordt gestaakt van 10 tot 18 uur. Ook vorige week voerde het personeel in die gesloten jeugdcentra - net zoals in Sint-Hubert - om dezelfde reden gedurende enkele dagen actie. Hierbij werd steeds aangedrongen op een nieuw gesprek met het Bestuur der Strafinrichtingen. Dat komt er vanmiddag.

Het personeel eist duidelijkheid over tal van zaken, zoals het aantal personeelsleden dat zal worden overgeheveld, of dat vrijwillig of niet zal gebeuren, welke selectiecriteria er zullen zijn, in welk personeelsstatuut de betrokkenen zullen belanden, hoe het zit met de premies, enzovoort.

Zelfs over de precieze datum waarop de regionalisering zal worden doorgevoerd - tot dusver wordt mei 2014 vooropgesteld - is er volgens Serlet nog onduidelijkheid.