"België moet de Europese richtlijn naleven"

De Europese Commissie ontkent dat ze de strijd tegen de sociale dumping bemoeilijkt. Dat had staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) gezegd. De lidstaten moeten de richtlijn van de Commissie volgen, zegt Laszlo Andor, de eurocommissaris bevoegd voor Werk.
Laszlo Andor, de eurocomissaris voor Werk

De Commissie heeft problemen met de wet die op 10 januari 2013 van kracht werd en die de Belgische overheid het recht geeft om in geval van fraude het detacheringsbewijs van de betrokken werknemer terzijde te schuiven. Hij of zij moet dan in België sociale zekerheidsbijdragen betalen in plaats van in zijn of haar land van herkomst.

"Het komt nog altijd de lidstaten toe om te controleren of er op eigen grondgebied sociale bijdragen moeten worden betaald, of werknemers er nu tijdelijk aan de slag zijn of niet", klinkt het bij de Commissie. Maar België kan door de nieuwe maatregelen van de regering nu eenzijdig beslissen om attesten niet te erkennen en daar heeft Europa het moeilijk mee.

Als er twijfels zijn over de sociale wetgeving die van toepassing is, moet volgens de Commissie contact opgenomen worden met het land dat het detacheringsbewijs uitreikte, een systeem dat volgens Andor goed werkt. "België heeft het recht misbruik te controleren, maar kan dat niet unilateraal doen", legt hij uit.

Procedure van ingebrekestelling tegen ons land

De Europese Commissie heeft daarom een procedure van ingebrekestelling opgestart tegen ons land. Tot grote ergernis van Crombez. "Ze erkennen in speeches dat er een probleem is, maar laten niet toe om er iets aan te doen. Dit is de schande voorbij. Als ze het niet menen, dat ze dan zwijgen", zei hij in De Standaard.

Volgens eurocommissaris Andor zijn de Europese regels bedoeld om het werknemers makkelijker te maken om in het buitenland te werken, maar beschermen ze hen ook wel degelijk tegen sociale dumping.

De ingebrekestelling is de allereerste stap van de nieuwe geopende inbreukprocedure. Het houdt in dat Crombez (kleine foto) twee maanden de tijd heeft om te antwoorden op de bezwaren van de Commissie. Vervolgens kunnen verdere stappen volgen, met een verwijzing naar het Europees Hof van Justitie als ultieme procedure. De hele fase vóór de verwijzing is bedoeld om de lidstaat de kans te geven zich vrijwillig in orde te stellen.

"Dit is een richtlijn van de EU, die de lidstaten moeten implementeren", besluit Andor. De Commissie heeft ons land nu in eerste instantie dus om meer uitleg gevraagd.