"Europa vergroot probleem van sociale dumping"

De Europese Commissie heeft een procedure van ingebrekestelling opgestart tegen ons land. Dat schrijft De Standaard. Volgens Europa zijn de Belgische maatregelen tegen sociale dumping in strijd met het vrij verkeer van personen. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) reageert woedend. Volgens hem maakt Europa het probleem van sociale dumping net groter. De bouwsector treedt hem bij.

De Belgische regering nam vorig jaar enkele maatregelen om detacheringsfraude tegen te gaan. Bij detachering kunnen werknemers en zelfstandigen uit de hele Europese Unie een tijd in ons land werken terwijl ze in eigen land sociale bijdragen blijven betalen. Zo kunnen ze vaak goedkoop in ons land werken en kunnen ze zo de Belgische bedrijven uit de markt concurreren omdat de loonkosten in vergelijking lager liggen.

Een bijkomend probleem daarbij is dat er vaak schimmige constructies worden opgezet. Werknemers die niet aan de voorwaarden voldoen, komen hier aan dumpingprijzen werken en dat vaak in slechte omstandigheden. De Belgische antimisbruikbepaling - waarbij de betrokkenen in bepaalde gevallen toch sociale zekerheidsbijdragen moesten betalen en gesanctioneerd werden - moest dat fenomeen tegengaan.

Maar nu fluit de Europese Commissie ons land terug. De Belgische maatregelen zouden in strijd zijn met het vrij verkeer van personen. Europa is een procedure van ingebrekestelling gestart.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez reageert woedend. "Ik ben de prietpraat van Commissievoorzitter José-Manuel Barroso (foto links) en consorten beu", zegt hij in De Standaard. "Ze erkennen in speeches dat er een probleem is, maar laten niet toe om er iets aan te doen. Dit is de schande voorbij. Als ze het niet menen, dat ze dan zwijgen."

Nog volgens Crombez is het vijf voor twaalf. "Als we de sociale dumping niet snel kunnen afremmen, gaan de faillissementen snel stijgen, zonder dat daar een economische oorzaak voor is." De misbruiken doen zich vooral in de bouwsector voor, maar ook de transport- en de schoonmaaksector hebben onder het fenomeen te lijden.

Ons land is verplicht om de Europese procedure te ondergaan en kan eventueel verzet aantekenen bij het Europees Hof van Justitie. De Europese Commissie benadrukt ook dat als België misbruik kan aantonen, dat er geen probleem is met de maatregelen.

A2013

"Misbruik is dramatisch voor bouwbedrijven"

De bouwsector treedt staatssecretaris Crombez bij. Het misbruik van de detacheringsattesten is dramatisch voor onze bouwbedrijven, stelt de Confederatie Bouw. "Dagelijks ziet, hoort en stelt iedereen vast hoe de concurrentie van oneerlijke netwerken op onze markt actief zijn", zegt Véronique Vanderbruggen van de Confederatie Bouw. "Die doen onze eigen bouwbedrijven de das om. Wij hebben 200 faillissementen per maand, er zijn 5.000 jobs in een jaar verloren gegaan. Het kan niet langer dat de bouwsector nog meer jobs verliest. Dan zeggen wij: stop daarmee."