"Mensen hoeven geen boete te doen in ruil voor leefloon"

In Nederland groeit de kritiek op de plannen van de regering om mensen die een leefloon ontvangen vanaf midden 2014 te verplichten een wederdienst te doen. Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als de vereniging van gemeentelijke sociale managers Divosa menen dat de maatregel zijn doel voorbijschiet. Ook de Amsterdamse schepen Andrée van Es (Groenlinks) keurt het plan af.

In sommige Nederlandse steden en gemeenten moeten mensen die een leefloon ontvangen nu al een wederdienst doen. Dat kan gaan van het schoonmaken van straten tot het begeleiden van bejaarden. De Nederlandse regering wil deze maatregel nu in het hele Nederlandse grondgebied invoeren. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jellejetta Klijnsma (PvdA) heeft daartoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Normaal wordt de wet op 1 juli 2014 van kracht.

De kritiek op de plannen klinkt de jongste tijd echter steeds luider. Zo vinden zowel de VNG als Divosa dat de maatregel zijn doel voorbijschiet en tot onnodige extra regels en dwang leidt. De wetsaanpassingen zouden sociale diensten hinderen in hun opdracht mensen terug naar de arbeidsmarkt te leiden. Bovendien zou de streefdatum van 1 juli volgend jaar niet haalbaar zijn. 

Ook de Amsterdamse schepen Andrée van Es keurt de regeringsplannen af. "Ik vind dat mensen zich moeten kunnen concentreren op hun terugkeer naar betaald werk. Ze hoeven geen boete te doen voor het feit dat ze geld ontvangen van de overheid."

Eerder uitte de vakbond FNV de vrees voor verdringing op de arbeidsmarkt. De extra vrijwillige arbeidskrachten zouden het werk van betaalde werknemers afsnoepen.

Staatssecretaris Klijnsma lijkt niet van plan van haar plannen af te wijken. Op basis van een onderzoek uitgevoerd in de gemeenten die mensen die een leefloon ontvangen nu al verplicht aan het werk zetten, concludeert ze dat het systeem succesvol is. "Het is belangrijk om voor heel Nederland te laten zien dat het goed is iets terug te doen", meent ze.

Ook in ons land gaan stemmen op om een wederdienst te vragen aan mensen die een leefloon ontvangen. In een interview met Gazet van Antwerpen liet de Antwerpse OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) afgelopen maandag verstaan het systeem ook in ons land te willen invoeren. Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) toont zich geen voorstander van het idee.