Filibusteren tegen topbenoemingen aan banden gelegd

De Amerikaanse Senaat heeft de regels gewijzigd in verband met het filibusteren, een tactiek om beslissingen te vertragen of te kelderen door nagenoeg eindeloos aan het woord te blijven. Vooral de laatste tijd maakte de Republikeinse minderheid met deze praktijk president Obama het leven zuur.

Filibusteren is een praktijk waarbij verkozenen, in het bijzonder van de politieke minderheid, zodanig lang naar eigen goeddunken aan het woord blijven of debatten rekken dat zij zo wetgevend werk kunnen blokkeren. Om het filibusteren tegen te gaan was tot nu toe vereist dat zestig senatoren instemmen met het stopzetten van de tussenkomst.

De voorbije jaren had geen enkele politieke partij een dermate grote meerderheid in de Senaat en konden de senatoren dus blijven filibusteren naar genoegen. De Republikeinse minderheid deed dat de laatste maanden veelvuldig, in het bijzonder om benoemingen door de Democratische president Barack Obama op hoge posten te blokkeren. Tot ongenoegen van Obama.

Met 52 tegen 48 stemmen is nu beslist om de spelregels gedeeltelijk te veranderen. Een gewone meerderheid volstaat nu om debatten rond een benoeming te doen ophouden. Maar dat geldt niet voor alle benoemingen, zoals de politiek gevoelige aanstellingen van rechters voor het Hooggerechtshof en voor puur wetgevend werk.