Kinderen zelfstandigen krijgen evenveel bijslag als werknemers

Vanaf 1 juli 2014 krijgen kinderen van zelfstandigen evenveel kinderbijslag als kinderen van gewone werknemers. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen kinderen van zelfstandigen nog altijd wat minder.

Tien jaar geleden kregen kinderen van zelfstandigen maar de helft van de kinderbijslag die kinderen van werknemers kregen. De opeenvolgende regeringen hebben dat langzaamaan gelijkgeschakeld en de regering-Di Rupo op voorzet van minister van Landbouw en KMO's Sabine Laruelle (MR, foto) zet nu de laatste stap.

Vandaag krijgt het eerste kind van een zelfstandige nog 84 euro, vanaf 1 juli volgend jaar wordt dat 90 euro, evenveel dus als het kind van een werknemer. In ons land krijgen 2.7 miljoen kinderen kinderbijslag. Er is sprake van 208.000 kinderen van zelfstandigen, verdeeld over 112.000 gezinnen. 

Bovendien krijgen zelfstandigen in moeilijkheden via de failissementsverzekering vanaf 1 juli volgend jaar ook extra kindergeld. Tot nu toe was die sociale toeslag er alleen voor langdurige werklozen. 

Het zal de laatste wijziging zijn die de federale regering aan de kinderbijslag aanbrengt, want op 1 juli volgend jaar gaat de bevoegdheid met de zesde staatshervorming naar de regio's.