VBO: We mogen lobbyen - Pieter Timmermans

De Panorama over lobbyen in het Europees parlement weekt veel los. Ook het VBO kruipt in de pen om te argumenteren dat belangenorganisaties het recht hebben om hun mening te verkondigen in het belang van hun leden.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
Lies Willaert

De afgelopen dagen werd de indruk gewekt dat werkgeversorganisaties, zoals het VBO en Agoria, op een slinkse wijze het politieke besluitvormingsproces op Europees niveau manipuleren. De media waren in eerste instantie alleen geïnteresseerd in het antwoord op de vraag: heeft u actief gepoogd om invloed uit te oefenen op de Europese privacywet?

Als stem van de Belgische bedrijven zet het Verbond van Belgische Ondernemingen zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat. Om de belangen te behartigen van de meer dan 50.000 ondernemingen die wij vertegenwoordigen, hebben wij uiteraard tal van contacten met politici en beleidsverantwoordelijken. Niet alleen op regionaal, federaal, maar ook op Europees niveau. Het is immers onze taak om de wetgeving en besluitvorming die een impact heeft op het Belgisch bedrijfsleven op te volgen, te analyseren en onze eventuele bezorgdheden daaromtrent wereldkundig te maken en te bezorgen aan de betrokken politici en instanties. Maar dat heeft uiteraard niets te maken met louche praktijken of achterkamerpolitiek.

Ivoren toren

Een groot aantal organisaties, gaande van werkgevers en vakbonden of van consumentenorganisaties tot ngo’s volgen de wetsvoorstellen die hen aanbelangen op die besproken worden binnen de Europese instellingen. Europa moedigt dit ook aan. Wanneer politici zich immers niet zouden informeren bij experts uit het middenveld, dan riskeren zij vanuit een ivoren toren regels op te stellen die haaks staan op de realiteit. Regels die in de praktijk niet werkbaar zijn. Wij worden – en met ons uiteraard ook alle andere actoren uit het middenveld - vaak gevraagd om technische uitleg te geven of om de gevolgen van wetgeving in te schatten.

Transparant en volgens de regels

Uiteraard moeten deze contacten in alle transparantie en volgens de regels verlopen. Daar bestaat geen twijfel over. Het VBO leeft deze regels ook nauwgezet na. Onze organisatie is ingeschreven in het Europees transparantieregister. Hierin duiden wij aan welke thema’s wij opvolgen, wie dit opvolgt bij ons en het bedrag wat wij aan die opvolging besteden. Door ons in te schrijven in dit register verklaren wij ons akkoord met de gedragscode die hieraan verbonden is. Daarenboven communiceren we onze standpunten ook via onze website. Ook onze bedenkingen bij de Europese privacywet. We gaven onze bezorgdheden rond de mogelijke negatieve impact van de privacywet op de Belgische bedrijven vorige maand zelfs mee in een persbericht. Geen haan die er toen naar kraaide.

Als spreekbuis van de bedrijfswereld is het onze taak om het wetgevend proces op te volgen en de impact ervan op bedrijven te onderzoeken. Het VBO deelt haar standpunten in brieven, persoonlijke contacten, tijdens brede infosessies... Logischerwijs ook met de beleidsmakers. Het is uiteindelijk aan de politicus om vervolgens afwegingen te maken en te beslissen of er rekening wordt gehouden met deze informatie. Dus, ik beken. Het VBO is een organisatie die de belangen van onze leden, de sectorfederaties en de bedrijven aangesloten bij deze federaties verdedigt. En dus informeert, sensibiliseert, onderhandelt en lobbyt.

(Pieter Timmermans is Gedelegeerd Bestuurder VBO.)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.