"Financiering religies schrappen, woonbonus en dienstencheques houden"

De leden van Open VLD zitten dit weekend samen op een ideologisch Toekomstcongres. Er wordt gestemd over verschillende voorstellen en amendementen. Het congres ging gisteren van start en kent morgen zijn slotdag. Enkele voorbeelden van voorstellen die het wel of niet hebben gehaald. Opvallend ook is de keuze voor een federale kieskring.

Als het van Open VLD afhangt, krijgen religies geen financiële steun meer. Het amendement daarover raakte gisteren al goedgekeurd. Vandaag stond het voorstel van Dirk Verhofstadt, van de denktank Liberales, op het programma over een verbod op het dragen van "opvallende religieuze symbolen op scholen".

Onder anderen partijvoorzitter Gwendolyn Rutten wilde daar niet van weten. "Wij zijn verdraagzaam", poneerde ze. "Laat het aan de scholen zelf over, als er ingegrepen moet worden." En uiteindelijk werd het voorstel ook weggestemd. Congresvoorzitter Maggie De Block grapte dat indiener Verhofstadt "zeker" zou proberen om de motie tijdens het programmacongres in de aanloop naar de verkiezingen wel goedgekeurd te krijgen.

Een voorstel dat het vandaag evenmin haalde, was de afschaffing van de woonbonus. De leden van Jong VLD hielden daar een vurig pleidooi voor, maar konden de zaal niet overtuigen - tot zichtbare opluchting van de partijtop. Onder meer vicepremier Alexander De Croo verklaarde eerder al dat de woonbonus ook na de overheveling naar de gewesten voor de bestaande contracten behouden moet blijven.

Een voorstel om het systeem van de dienstencheques te behouden, haalde een ruime meerderheid van 95%. Nog in de werkgerelateerde sfeer wil een meerderheid van Open VLD op het congres soepelere ontslagregels omdat die drempels zouden zijn om mensen aan te werven.

Zoals verwacht stemde Open VLD voor een vrij erfrecht, er lag een voorstel op tafel om de successierechten te milderen, waar een meerderheid positief tegenover stond.

Over de belastingen was er het voorstel om slechts twee tarieven te hanteren: van 25 en 45 procent. Dat voorstel tot fiscale vereenvoudiging kreeg ook een meerderheid achter zich.

Op initiatief van senator Rik Daems pleiten de liberalen eveneens voor meertalig onderwijs vanaf de kleuterklas. Positieve discriminatie vinden ze in geen geval kunnen.

Kamerfractieleider Patrick Dewael kreeg de zaal achter zich met een pleidooi voor privacy. Verwijzend naar het voorstel van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om een DNA-staal af te nemen van elke pasgeborene, zei Dewael: "Wij zijn als liberalen de behoeders van het recht op privacy".

De partij bevestigt ook haar keuze voor het federalisme als model voor België en pleit voor de invoering van een federale kieskring. "Het is tijd dat de federale parlementsleden zich over alle burgers van het land bekommeren", luidde een van de interventies.

Morgen worden op het congres eindconclusies getrokken en zal Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten de leden nog toespreken.