Akkoord blijft voorlopig uit op klimaatconferentie

De klimaatconferentie in Warschau is met minstens 1 dag verlengd. Normaal had die gisterenavond moeten aflopen, maar de deelnemende landen zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken dat de basis moet vormen voor een bindende overeenkomst in Parijs over 2 jaar. De standpunten van geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden liggen nog steeds mijlenver uiteen.

De klimaatconferentie in Warschau is tot nog toe weinig succesvol geweest. Japan kondigde aan dat het wegens de kernramp in Fukushima eerder gemaakte klimaatbeloftes niet kan nakomen. Gastland Polen organiseerde dan weer tegelijk een top over steenkool.

Hoewel de deelnemende landen de hele nacht door hebben onderhandeld, is een akkoord voorlopig uitgebleven. Normaal had dat er gisterenavond moeten komen, maar de standpunten tussen rijke, geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden liggen nog steeds ver uiteen.

Zo is er bijvoorbeeld het standpunt van de EU die wil dat alle landen wereldwijd een even grote klimaatinspanning doen. Landen in ontwikkeling eisen echter dat zij meer respijt krijgen. Zij willen ook dat de rijke landen met geld over de brug komen ter compensatie voor bijvoorbeeld natuurrampen die vooral arme landen in het Zuiden treffen.

De rijke landen hebben de voorbije jaren al miljarden dollars aan steun gegeven, maar weigeren definitieve beloftes te doen over het opdrijven van die steun tot 100 miljard dollar tegen 2020.

Vandaag gaan de onderhandelingen gewoon verder. Het is koffiedik kijken of alsnog een akkoord zal worden bereikt. Dat moet dan de basis vormen voor een definitieve overeenkomst in Parijs over 2 jaar.