Dan toch compromis op klimaatconferentie

Op de klimaatconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau is dan toch een akkoord bereikt over de vermindering van de CO2-uitstoot. Het is een fel afgezwakte ontwerptekst die moet leiden tot een groot akkoord op de conferentie van Parijs, in 2015. Bij ngo's wordt nogal lauw gereageerd.

De conferentie in Warschau dreigde uit te draaien op een mislukking. De Europese Unie had geëist dat ook de opkomende industrielanden zich ertoe zouden verbinden om hun CO2-uitstoot terug te dringen, maar dat zagen die landen aanvankelijk niet zitten. "Dat staat nu in de tekst", zegt Jos Delbeke, directeur-generaal bij de Europese Commissie voor Klimaatactie.

"Het belangrijkste is dat er financiële middelen voor de ontwikkelingslanden zijn gekomen is gekomen. Voor ons is het belangrijk dat ook de opkomende industrielanden ook inspanningen doen om de uitstoot naar beneden te krijgen", concludeert Delbeke. Het gaat dan over landen zoals China, India en Brazilië.

De ngo's en de vakbonden die eerder de conferentie hadden verlaten, krijgen volgens Delbeke nu een klein beetje ongelijk. "Maar het is nuttig dat de druk wordt opgevoerd en dat de onderhandelaars uit de hele wereld die druk voelen." Delbeke heeft het over "een belangrijk signaal" van de drukkingsgroepen.

Volgens hem zijn er nu voldoende harde en dwingende afspraken gemaakt om in 2015 tot een globaal akkoord te komen. De nieuwe industrielanden hebben zich nu ook geëngageerd om hun deel te doen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Een compensatie voor de arme landen die het slachtoffer zijn van de opwarming was ook een belangrijk discussiepunt. "Daar zijn nu significante middelen op tafel gekomen", zegt Delbeke. "Ik denk dat het belangrijk was dat wij een vertrouwenwekkend signaal konden geven dat risico's tijdig kunnen worden ingeschat en aangekondigd en hulp waar nodig kan worden geboden.

De compromistekst zegt nu dat alle landen een bijdrage moeten leveren om in 2015 een globaal akkoord te bereiken. De woorden "zich ertoe verbinden" bleek voor veel deelnemers een brug te ver.

"Niet voldoende"

De ngo's hebben de conferentie in Warschau eerder deze week verlaten dat ze vinden dat er veel te weinig vooruitgang wordt geboekt.

Ook nu is Bogdan Vandenberghe van 11.11.11 niet enthousiast. "We stellen vast dat vandaag ontwikkelingslanden al lijden onder klimaatsverandering, en dat zij de volgende jaren volgens alle wetenschappelijke rapporten er nog veel meer onder zullen lijden. Er moest dus iets gebeuren voor de ontwikkelingslanden daar. (...) Daar is een engagement gekomen, dat is goed, maar dat is voor ons niet voldoende."

"De ontwikkelingslanden waren ook heel erg vragende partij voor schade en verlies. Zoals we nu zien in de Filipijnen is er echt nu al schade door klimaatverandering, en daar is de vooruitgang voor ons ook onvoldoende."