Open VLD verwijt zichzelf pestbelastingen op te leggen

Voorzitter van Open VLD Gwendolyn Rutten betreurt dat de regering waarvan haar partij deel uitmaakt, de lasten op bedrijfswagens en de liquidatiebonussen voor zelfstandigen heeft verhoogd. Dat zegt ze in een interview met De Morgen. "De hervormingen rond asiel, de arbeidsmarkt en pensioenen hebben we op gang getrokken. Een fiscale hervorming niet", slaat ze mea culpa.

"We moeten toegeven dat we fouten hebben gemaakt", zegt Rutten. "We zijn in de regering gestapt toen de markten het land naar de rand van de afgrond dreven en de politieke impasse niet te overzien was. De hervormingen rond asiel, arbeidsmarkt en pensioenen hebben we op gang getrokken. Een fiscale hervorming niet."

"Bij de begrotingsbesprekingen moesten we elke keer opnieuw vechten tegen de pestbelastingen die anderen voorstelden. Ik snap niet waarom je mordicus pestbelastingen op tafel legt." Toch kon Open VLD niet verhinderen dat de regering de lasten op bedrijfswagens en de liquidatiebonussen voor zelfstandigen heeft verhoogd. "Daarmee ben ik niet gelukkig", beweert Rutten. "Feit is dat heel wat ondernemers die reserves als spaarpot beschouwen, terwijl nu onderweg de regels worden gewijzigd."

"We hebben onmiddellijk gezegd dat overgangsmaatregelen nodig waren. We hopen die te verlengen en het mag altijd meer zijn." Ze voegt eraan toe dat de volgende regering waarvan Open VLD deel uitmaakt, de belastingen vanuit een globale visie zal hervormen. "Bedrijfswagens maken daarvan deel uit. Het fundamentele probleem is dat arbeid zo zwaar wordt belast dat werkgevers wel een auto moeten geven aan hun medewerkers om ze te kunnen belonen."