Portugese president legt bom onder begroting

Het Portugese Grondwettelijk Hof zal zich op vraag van president Anibal Cavaco Silva buigen over een belangrijke besparingsmaatregel uit de begroting 2014. Het gaat om de besparingen van bijna 10 procent op de pensioenen van de ambtenaren.

Als het Grondwettelijk Hof die besparingsmaatregel afkeurt, grijpt de regering naast 728 miljoen euro, zowat een vijfde van het totale besparingspakket van 3,9 miljard euro. De regering Passos Coelho zal dan op zoek moeten naar alternatieve besparingsmaatregelen, samen met de trojka (EU, IMF en ECB). Die wordt op 4 december opnieuw in Lissabon verwacht voor een nieuwe controleopdracht.

Eerder dit jaar verwierp het Grondwettelijk Hof al verschillende andere maatregelen uit de begroting van dit jaar. Ook dat was het gevolg van een demarche van president Anibal Cavaco Silva, nochtans een partijgenoot van de centrumrechtse premier Pedro Passos Coelho (foto).

Het IMF en de Europese Unie hebben al verschillende keren gewaarschuwd voor een nieuwe verwerping van de besparingsmaatregels. Dat zou volgens hen het voor juni 2014 geplande einde van het reddingsplan in gevaar kunnen brengen.

Voor Portugal zijn de besparingen cruciaal om het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen tot 4 procent van het bbp. Portugal maakt een zware economische crisis door en loodzware besparingen van de regering liggen erg slecht bij een groot deel van de publieke opinie.