Sint-Martens-Latem maakt sociale premies inkomensafhankelijk

In Sint-Martens-Latem bij Gent worden sociale premies vanaf volgend jaar selectief toegekend. Vanaf dan zal het OCMW beslissen over de verdeling van de subsidies. Het inkomen wordt de maatstaf voor het al dan niet toekennen van een premie. Bedoeling is dat het terechtkomt bij die inwoners die het echt nodig hebben.

Sint-Martens-Latem staat bekend als één van de rijkste gemeentes van het land. De inwoners hebben een gemiddeld netto-inkomen van ruim 24.000 euro per jaar. Net als in alle gemeentes krijgen ook zij bepaalde premies, zoals bijvoorbeeld een geboortepremie.

Momenteel is de toekenning van die premies nog in handen van het college van burgemeester en schepenen. Vanaf volgend jaar komt daarin verandering. Dan zal het OCMW over de verdeling van het geld beslissen.

"Wij denken dat het OCMW het beste is geplaatst om te oordelen over wie het geld het meeste nodig heeft", zegt burgemeester Agnes Lannoo. "Eén van de krachtlijnen van dit bestuur is dat we die mensen het eerst en het meest moeten steunen."

"We willen een sociale correctie doorvoeren"

Zo is er de gemeentelijke premie voor energiekosten. Mensen met een handicap, gezinnen met 3 of meer kinderen en senioren hebben er recht op. "De premie wordt toegekend op basis van een inkomensplafond", zegt OCMW-voorzitter Kristof Vanden Berghe. "Wij menen dat dit plafond momenteel te hoog is. Daarom willen we een sociale correctie doorvoeren. De groep die er recht op heeft, zal verkleinen, maar de toelage voor de overblijvende rechthebbenden zal groter worden."

Het plan past binnen de nieuwe meerjarenbegroting die het gemeentebestuur momenteel opstelt. Begin december wordt die gestemd.