Veel dag- en nachtwinkels houden zich niet aan openingsuren

De FOD Economie heeft in 2012 bij 294 controles op dagwinkels 175 overtredingen (59 procent) vastgesteld op de wetgeving over de openingsuren. Bij nachtwinkels werden 45 overtredingen (56,2 procent) geregistreerd op 80 gecontroleerde winkels. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Peter Logghe (VB).

Ook in 2011 werden gelijkaardige overtredingspercentages vastgesteld. Toen bleken 165 van de 278 gecontroleerde dagwinkels (59,2 procent) en 59 van de 96 (61,4 procent) gecontroleerde nachtwinkels in overtreding.

In 2012 werd daarom aan winkels in totaal 174 processen-verbaal opgelegd naast 66 processen-verbaal van waarschuwing, tegenover respectievelijk 193 en 31 in 2011.