160 doden bij bloedige strijd in Damascus

In de strijd om enkele oostelijke buitenwijken van Damascus zijn in Syrië zeker 160 doden gevallen. Er vielen zowel slachtoffers bij de regeringstroepen van Bashar al-Assad als bij de rebellen. Het dodental kan nog oplopen. De oorlog in Syrië eiste al meer dan 100.000 mensenlevens.

De buitenwijken van Damascus waar een bloedige strijd woedt, zijn in handen van de rebellen, maar het Syrische regeringsleger van Assad omsingelt de wijken al maandenlang. Zo hoopt het leger de bevoorrading van de rebellen te beletten. Die strategie zorgt er evenwel ook voor dat de bevolking uithongert.

Afgelopen vrijdag en zaterdag probeerden de rebellen de checkpoints van het regeringsleger aan te vallen om zo de barrière te doorbreken. Bij die strijd kwamen aan de zijde van de rebellen zeker 100 mensen om. Aan regeringszijde vielen er zeker 60 dodelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk of de strijd nu nog aan de gang is.

AP2013

De strijd in Syrië beperkt zich niet langer tot gevechten tussen het leger van president Assad en de rebellen. De rebellen zijn hoofdzakelijk soennitische moslims. President Assad en zijn volgelingen behoren tot de sjiitische strekking van de islam. Beide kampen krijgen steun van gewapende groepen buiten Syrië, zoals Hezbollah (sjiieten) en Al Qaeda (soennieten).