"Akkoord in goede richting, maar niet ver genoeg"

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) erkent dat het akkoord op de klimaatconferentie in Warschau ontoereikend is om de opwarming van de aarde te bestrijden. In het programma "L'indiscret" op de RTBF benadrukte hij wel dat geen enkel land het engagement in twijfel trekt om in 2015 wel een globaal akkoord te bereiken.

"Het is een akkoord dat in de goede richting gaat, maar dat niet ver genoeg gaat", geeft Wathelet toe. "Je staat soms tegenover landen die het niet hebben begrepen of niet willen begrijpen, of laten uitschijnen dat ze niet verstaan dat de klimaatuitdaging kolossaal is."

Wathelet was zelf aanwezig in Warschau. Hij benadrukt dat alle deelnemende landen zich hebben geëngageerd om in 2015 wel een globaal akkoord te sluiten. Dat moet gebeuren in de Franse hoofdstad Parijs, ter vervanging van het Kyoto-protocol.

De tekst die in Warschau is goedgekeurd, laat toe de onderhandelingen op te starten naar een ambitieus akkoord over een beperking van de broeikasgassen, die de globale opwarming zou moeten beperken tot 2 graden in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Dat akkoord moet alle landen betrekken en wettelijk oplegbaar zijn.