"Onaanvaardbare daden van racisme en islamofobie"

Het Executief van de Moslims van België (EMB, of Moslimexecutieve) veroordeelt in een persbericht de "verwerpelijke daden van racisme, islamofobie en vandalisme" in de nacht van donderdag op vrijdag tegen drie moskeeën in Genk.

In de nacht van donderdag op vrijdag bekladden vandalen enkele moskeeën met hakenkruisen en racistische scheldwoorden. De verontwaardiging over de vernielingen is groot, ook bij de Moslimexecutieve. "Deze onaanvaardbare feiten zijn tegengesteld aan de waarden van respect en tolerantie eigen aan de meerderheid van de Belgische burgers, van welke etnische of religieuze achtergrond ook", aldus  het hoogste overlegorgaan van de moslimgemeenschap in ons land.

De Moslimexecutieve roept op "tot kalmte en vraagt de moslims niet te reageren op de provocatie tenzij via vredevolle en wettelijke procedures zoals de islam het voorschrijft." De Executieve is overtuigd dat "haat het gevolg is van onwetendheid en nodigt de leiders en gelovigen van de moskeeën van Genk uit hun deuren te openen voor hun niet-moslimburen in een geest van vrede en tolerantie." Openheid en dialoog zijn de enige wegen naar het harmonieuze samenleven, besluit het persbericht.